חותמות פלאש – ייצור חותמת בדקות

חותמות הפלאש הינן חותמות איכותיות ביותר עם יתרונות ברורים 20,000 החתמות ללא מלוי דיו, בהשוואה ל-1200 החתמות. הדיו על בסיס שמן מאפשר החתמות ברורות באיכות מדפסת לייזר, בהשוואה לדיו על בסיס מים המצוי בחותמות הרגילות. ההחתמה ברורה מאוד, קווי המתאר חדים, צבע ההחתמה עז ביותר עמידות בפני מגע עם מים, וזאת בשל בסיס השמן של הדיו, בחותמות רגילות הדיו על בסיס מים, " נוצרת מריחה " של ההחתמה בעת מגע עם טיפת מים.

סרטון הדרכה להכנת חותמות פלאש

סרטון הדרכה להכנת חותמות עכבר פלאש

EOS-XL  סרטון הדרכה חותמות 

 סרטון הדרכה חותמות תאריכון פלאש