DIY 2400 Set

DIY 2400 Set

המלץ לחבר

– כולל בורר טקסטים קבועים להחלפה
שטח החתמה: 58*27 מ״מ
מס׳ שורות מומלץ: 6
מס׳ מקסימלי של אותיות בשורה: 26 (עבור גובה 3 מ״מ), 21 (עבור גובה 4 מ״מ)

לקטלוג החברה

כרית החתמה מתאימה: E-2600

תפריט נגישות